+421 905 206 963
  • AgriSafetyNet

    ma na celu podnoszenie świadomości i szkolenie rolników i doradców rolniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

    Informacje i szczegóły projektu
  • AgriSafetyNet

    ma na celu podnoszenie świadomości i szkolenie rolników i doradców rolniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

    Informacje i szczegóły projektu

Cele

Główne cele projektu AgriSafetyNet:

Tworzenie rozwiązania typu bottom-up

w oparciu o doświadczenia związane z uczeniem się przez całe życie, aby pomóc w sprostaniu wyzwaniom rozwojowym ekspertów i praktyków w dziedzinie BHP w rolnictwie. Wzmocni to zdolności i struktury rolników, szkoleniowców i władz rolniczych w zakresie edukacji z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tworzenie sieci kontaktów rolników i stowarzyszeń rolniczych,

wdrożenie większej ilości działań z zakresu BHP wynikających bezpośrednio z udziału w projekcie, co spowoduje zmniejszenie zagrożeń powodowanych podczas pracy w ich gospodarstwach.

Zapewnienie dostępu do sieci wyspecjalizowanych trenerów

do bazy odpowiednich materiałów, międzynarodowych ekspertów oraz do Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Zapobiegania Zagrożeniom w Rolnictwie.

Wspieranie rozwoju zainteresowanych stron,

które w ramach projektu mają możliwość dostępu do nowej wiedzy i doświadczenia.

Rezultaty projektu

Output 1

"Opracowanie nowej specyficznej treści i dostosowanie programu do specyfiki krajowej i europejskiej";

Output 2

"Metody treningowe - system B-LEARNING";

Output 3

"Program szkolenia trenerów dla ekspertów krajowych/zainteresowanych stron".

Partners

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

FINANCED BY THE EUROPEAN UNION. THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS AND THE COMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.