+421 905 206 963
  • AgriSafetyNet

    Proiectul AgriSafetyNet își propune să crească gradul de conștientizare al fermierilor și formatorilor în agricultură, cu privire la importanța sănătății și siguranței în cadrul fermelor și prevenirea riscurilor de muncă în domeniul agricol.

    Informații și detalii
  • AgriSafetyNet

    Proiectul AgriSafetyNet își propune să crească gradul de conștientizare al fermierilor și formatorilor în agricultură, cu privire la importanța sănătății și siguranței în cadrul fermelor și prevenirea riscurilor de muncă în domeniul agricol.

    Informații și detalii

Obiective

Principalele obiective ale proiectului AgriSafetyNet sunt:

Crearea unei soluții de jos în sus

pe baza experiențelor de învățare pe tot parcursul vieții, în vederea gestionării provocărilor de dezvoltare ale experților și practicienilor în domeniul sănătății și securității în agricultură. Acest lucru va consolida capacitățile și structurile fermierilor, formatorilor și autorităților din domeniul agricol privind Educația Sănătății și Securității.

Crearea unei rețele de asociații de fermieri și agricultori

în vederea implementării mai multor acțiuni de securitate și sănătate, ca rezultat direct al participării în cadrul proiectului. Aceasta va declanșa o scădere directă și imediată a pericolelor care pot apărea la fermele lor.

Oferirea accesului la o rețea de formatori specializați,

la experți internaționali și totodată la un centru de informare privind Sănătatea și Siguranța și Prevenirea Riscurilor în domeniul agricol.

Promovarea dezvoltării organizaționale

a părților interesate, care prin intermediul proiectului au posibilitatea de a dobândi noi informații și abilități.

Produse

Produsul 1

„Dezvoltarea conținuturilor specifice și a programelor adaptate în funcție de caracteristicile Naționale și Europene”

Produsul 2

„Metode de predare - Învățare în context dual”

Produsul 3

„Programul Formare de Formatori dedicat experților / părților interesate de la nivel național”

Partners

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, și reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

FINANCED BY THE EUROPEAN UNION. THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS AND THE COMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.