+421 905 206 963
  • AgriSafetyNet

    Cílem projektu je zvýšit povědomí a vyškolit farmářů i odpovědné osoby ohledně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v zemědělství.

    Informace
  • AgriSafetyNet

    Cílem projektu je zvýšit povědomí a vyškolit farmářů i odpovědné osoby ohledně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v zemědělství.

    Informace

Cíle

Hlavní cíle projektu AgriSafetyNet

Vytvořit řešení "zdola nahoru",

založeného na zkušenostech s celoživotním učením, které pomůže zvýšit kompetence odborníků a farmářů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zemědělství. Tím se posílí kapacity zainteresovaných skupin a zvýší se povědomí o důležitosti vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zemědělství.

Vytvoření sítě a sdružení zemědělců

umožní lepší provádění zásad ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Je předpoklad, že projekt takovýmto způsobem ovlivní množství pracovních rizik na farmách.

Poskytuje přístupu k síti specializovaných školitelů,

mezinárodních odborníků, relevantních vzdělávacích materiálů a dalším informacím o ochraně zdraví, bezpečnosti a předcházení pracovním rizikům v zemědělství.

Podpora organizačního rozvoje

zúčastněných stran, které mají prostřednictvím projektu příležitost k přístupu k novým poznatkům a odborným znalostem.

Výstupy

Výstup 1

"Vývoj specifického obsahu a vzdělávacích modulů přizpůsobených evropské a národní a legislativě partnerských států"

Výstup 2

"Vzdělávací metody - online systém B-LEARNING"

Výstup 3

"Vzdělávací program pro experty a zainteresované skupiny"

Partneri

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

FINANCED BY THE EUROPEAN UNION. THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS AND THE COMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.